Wettelijke vermeldingen

Uitgever

Deze site wordt uitgegeven door de onderneming SEMPATAP S.A.S., F-68190 ENSISHEIM

Hoofdredacteur:

De heer Joseph SCHITTLY, Directeur van SEMPATAP S.A.S.

Ontwerp en uitvoering

Skerzo - Marketing & Communication
11, rue de la Montagne
68100 Mulhouse
Tél. 03 89 31 45 55
skerzo@skerzo.fr
www.skerzo.fr

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

Merken

Sempatap, Sempafloor, Sempaphon, www.sempatap.eu, Wraptech., www.sempatap.com, www.sempatap.fr, www.sempatap.de, www.sempatap.nl, www.sempatap.be, www.sempatap.net en www.sempatap.eu zijn gedeponeerde merken.

Auteursrecht

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en industrieel eigendom.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de iconografische en fotografische weergaven. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke drager dan ook is streng verboden zonder nadrukkelijke toestemming van SEMPATAP S.A.S. Reproductie van de teksten op papier is toegestaan onder voorbehoud van het respecteren van de volgende drie voorwaarden:

  • Gratis verspreiding;
  • Respecteren van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of verandering);
  • Duidelijke en leesbare vermelding van de bron in de volgende vorm: ‘Document afkomstig van de website www.sempatap.nl - De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt’.

Nominatieve informatie

De door ons verzamelde informatie wordt gebruikt om u beter te informeren en wordt in geen geval aan derden doorgegeven.
In overeenstemming met de wet ‘Informatie en vrijheden’ beschikt u over een recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de u betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen aan contact@sempatap.com.

Vertrouwelijkheid van e-mails

Met betrekking tot elke e-mail die via deze site wordt verzonden, moet u rekening houden met het feit dat:

  • de geheimhouding van via internet verzonden correspondentie niet gegarandeerd kan worden;
  • e-mails op een informatiedrager opgeslagen worden, ten minste gedurende de periode die nodig is om u te antwoorden of uw verzoek te verwerken.

Declaratieformaliteiten

Deze website en met name de automatische informatieverwerking zijn onderworpen aan een declaratie bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), waarvan het dossier in behandeling genomen is.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan de site sempatap.com kunnen tekstbestanden, cookies genoemd, op uw terminal (computer, mobiel, tablet) worden opgeslagen.

U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies via de voorkeuren/instellingen van uw browser.

De volgende links geven aan op welke manier u in de verschillende browsers de instellingen voor cookies kunt wijzigen:

Als u andere versies van de browsers gebruikt dan de vermelde versies: raadpleeg de hulpbestanden of de gebruikershandleiding. Als u cookies weigert of verwijdert, zal uw bezoekervaring hier niet onder lijden.

Voor meer informatie over cookies en het beheer hiervan, kunt u de site van de CNIL raadplegen.

Fotoverantwoording en op de site gebruikte afbeeldingen

SEMPATAP S.A.S.