U hebt vragen ? Wij hebben de antwoorden !

Sempatap begeleidt u van A tot Z in uw renovatie- of isolatieprojecten, bij het maken van de juiste keuzes en een correcte uitvoering van uw werkzaamheden op het gebied van warmte-isolatie, geluidsisolatie of geluidsabsorptie.

Kan u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem contact op met PREKOPRO®!

PREKOPRO®,
de hotline
Klantenservice

prekopro@sempatap.com

Bel Sempatap in één klik:
+ 33 (0)3 89 83 48 80

 • Algemeen
 • Gebruik - voorbereiding

Stel uw probleem vast

 • Geluidsabsorptie
 • Geluidsisolatie
 • Gebruik - voorbereiding

Geluidsabsorptie

1) Wat is geluidsabsorptie?

Geluidsabsorptie heeft als doel de beperking of beheersing van de verspreiding van geluiden binnen een ruimte. Zo kan:

 • Geluidsweerkaatsing worden beperkt
 • De echo worden verminderd
 • Het niveau van de geluidsgolf worden beperkt
 • De verstaanbaarheid van gesproken woord in een ruimte worden verbeterd

Geluidsabsorptie van materialen wordt gekenmerkt door een absorptiecoëfficiënt, genoteerd αw.

Hoe dichter αw 1 benadert, hoe beter het materiaal absorbeert. Hoe dichter αw daarentegen 0 benadert, hoe minder het materiaal absorbeert en hoe meer het geluid wordt weerkaatst. Een materiaal met een absorptiecoëfficiënt αw=0,8 betekent dat 80% van het inkomende geluid geabsorbeerd wordt.

Ontdek de producten voor geluidsabsorptie die door Sempatap ontwikkeld zijn.

2) Wat is het verschil tussen geluidsabsorptie en geluidsisolatie?

Geluidsisolatie wordt gevormd door alle middelen die gebruikt worden om de uitwisseling van geluidsoverlast tussen buiten en binnen en tussen twee of meerdere ruimtes te beperken.

Geluidsabsorptie betreft de geluiden die binnen een ruimte weerkaatst worden. Hierdoor worden de weerkaatsing en het niveau van een geluidsgolf binnen een ruimte beperkt voor een beter gehoorcomfort.

Ontdek de producten voor geluidsisolatie uit het assortiment SempaPhon

Ontdek de producten voor geluidsabsorptie uit het assortiment SempaTap.

U twijfelt over de beste toepassing? Het Sempatap-team staat voor u klaar om uw behoefte te identificeren en u te adviseren over het meest geschikte product.

3) Wat is geluidscomfort?

De doorgehaalde content verwijderen en vervangen door het onderstaande: (want content onjuist):

Geluidscomfort is de perfecte restitutie van stemgeluid aan personen, onafhankelijk van hun positie in de ruimte, zonder vervormingen (bijvoorbeeld echo).

Geluidsregelgevingen in de bouw streven naar het verkrijgen van een geluidsomgeving van hoge kwaliteit en bepalen drempels die gerespecteerd moeten worden voor:

  • De weerkaatsing in gebouwen (weerkaatsing in een gebouw of ruimte)
  • Geluidsisolatietegen door de lucht gedragen geluiden van buitenaf (wegverkeer, spoorweg of luchtverkeer) en van binnenuit (gesprekken, televisie, hi-fi enz.), schok- en impactgeluiden (verplaatsen van meubels, vallende voorwerpen) en geluid van apparaten (lift, kranen, ventilatie).

Deze regelgevingen leggen met name in het geval van renovatie van openbare ruimtes een minimale behandeling op met een absorptie van 25% van de geluiden (alpha sabine = 0,25)/ Voor nieuwbouw zijn de eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie vastgelegd in de normen RT 2020 of NRA.

Ontdek het assortiment geluidsabsorberende SempaTap®-producten voor een beter geluidscomfort.

4) Wat is weerkaatsing?

Weerkaatsing is het aanhouden van een geluid na de onderbreking van de geluidsbron door vele weerkaatsingen op de wanden van een ruimte of materialen.

5) Wat is een echo-effect?

Vaak wordt een echo verward met weerkaatsing terwijl dit twee heel verschillende dingen zijn. Bij weerkaatsing zijn de weerkaatste geluiden door een bijzonder kort interval gescheiden, het oor kan een geluid niet van het voorgaande onderscheiden.

De echo is een weerkaatsing van een zich herhalende geluidsgolf die het oor van de luisteraar na een bepaalde tijd bereikt. De scheiding tussen twee geluiden is dan ook lang en het oor neemt duidelijk de herhalingen waar.

Ontdek de geluidsabsorberende SempaTap®-producten ter correctie van het echo-effect.

6) Wat is frequentie?

De frequentie bepaalt de hoogte van een geluid en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Een lage frequentie geeft een lage toon, een hoge frequentie een hoge toon. We onderscheiden 3 soorten frequenties:

 • Lage frequenties (van 20 tot 400 Hz)
 • Middenfrequenties (van 400 tot 1600 Hz)
 • Hoge frequenties (van 1600 tot 20.000 Hz)

7) Waar komt het absorberende vermogen van de sempatap-producten vandaan?

Sempatap heeft Wraptech® ontwikkeld, een innovatieve technologie die roeren van latex mogelijk maakt om vele bellen te creëren. De lucht in deze bellen absorbeert geluidsoverlast.

Geluidsisolatie

1) Wat is een geluid?

Geluid is de uitstoot van trillingen die door de mens hoorbaar zijn. Deze worden gekenmerkt door de overdrachtswijze - door de lucht of de structuur van het gebouw - en door hun herkomst: impact, omgeving of apparatuur.

Geluid wordt gewoonlijk uitgedrukt in decibel (dB). De schaal voor geluid gaat van 0 dB (hoorbaarheidsgrens) tot 130 dB (pijngrens). De meeste geluiden uit het dagelijkse leven liggen tussen 30 en 90 decibel. Niveaus boven 90 decibel zijn voornamelijk te vinden op het werk en met name in de industrie en de bouw.

2) Wat is geluidsisolatie?

Geluidsisolatie heeft als doel het verminderen of elimineren van de overdracht van geluiden tussen twee ruimtes. Concreet komt het erop neer dat een bescherming tegen geluidsoverlast wordt aangebracht tussen buiten en de betreffende locatie (omgevingsgeluid, tussenwoning) of de omgeving te beschermen tegen geluidsoverlast die geproduceerd wordt in het kader van een beroep.

3) Hoe wordt de prestatie van geluidsisolatie gemeten?

Het geluidsisolerend vermogen is niet kenmerkend voor een materiaal op zich maar wordt vergeleken met andere isolatie. In andere termen, de waarde wordt gemeten Zonder behandeling en Met behandeling.

Om Sempatap in staat te stellen u een ideale oplossing voor uw probleem voor te stellen, moet u:

 • De aard van de geluiden identificeren (stem, impact)
 • De herkomst van het geluid identificeren (machine, televisie)
 • De aard van de te behandelen ondergrond identificeren (holle baksteen, beton, alveolaire wanden, gipstegels, houten vloer of holle vloerplaten ...)

4) Welk Sempatap-product garandeert een goede geluidsisolatie?

Sempatap presenteert verschillende oplossingen voor geluidsisolatie van muren of vloeren om uzelf te beschermen en de omgeving te beschermen tegen geluiden van binnenuit.

Sempatap heeft het product SempaPhon® ISO ontwikkeld, een barrière tegen geluid die de verspreiding van geluid door de structuur van het gebouw verhindert volgens het principe ‘Massa Veer Massa’. SempaPhon® ISO heeft het voordeel dat het een bijzonder hoogwaardig isolatiemiddel is in verhouding tot zijn dikte, vergeleken met bestaande isolatieoplossingen voor wanden. Het assortiment SempaPhon® ISO garandeert een bijzonder goede prestatie met een bijzonder dun product.

Klik hier voor de kenmerken van SempaPhon® ISO.

5) Wat is het verschil tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie?

Geluidsisolatie van een muur zorgt ervoor dat het geluid niet van de ene naar de andere kant van de muur kan komen. Het doel is dan ook om het geluid tot een minimum te beperken aan de andere kant van de muur tussen de bron van het geluid en de geïsoleerde ruimte. Dat is het doel van het gebruik van SempaPhon®, waarmee de verspreiding van geluid tussen verschillende ruimtes of naar buiten wordt gestopt (schokgeluiden Delta dB).

Het SempaPhon® ISO-assortiment

De SempaFloor®-producten beperken impactgeluiden op de vloer.

Het SempaFloor®-assortiment

Ter herinnering: geluidsabsorptie is de absorptie van geluiden die worden gegenereerd binnen een ruimte, om de echo of de weerkaatsing te verminderen. Dat is het doel van het SempaTap®-assortiment dat onder andere geluid absorbeert.

Het SempaTap®-assortiment

Warmte-isolatie

1) Wat is warmte-isolatie?

Warmte-isolatie wordt gevormd door alle procedés en technieken die warmteverlies tussen twee omgevingen met verschillende temperaturen verminderen of voorkomen. Zo wordt zowel in de zomer als de winter het comfort verhoogd.

Warmte-isolatiewerkzaamheden bestaan uit de behandeling van muren, plafonds en/of vloeren van een gebouw om zoveel mogelijk te verhinderen dat de warmte van binnen ontsnapt naar buiten.

Ontdek de oplossingen voor de bouw van Sempatap voor muren, vloeren en plafonds

2) Welke voordelen biedt warmte-isolatie van Sempatap?

De producten voor warmte-isolatie van Sempatap zijn hoogwaardig omdat zij het onder andere mogelijk maken om:

 • Warmteverlies in verband met warmtebruggen te beperken
 • Energie te besparen
 • Het dagelijkse comfort te verhogen
 • Een gebouw te beschermen tegen voortijdige veroudering
 • Een onroerend goed te valoriseren
 • Het milieueffect te beperken door de uitstoot van broeikasgas te verminderen

3) Hoe weet ik of mijn huis goed geïsoleerd is?

Het herkennen van tekenen van slechte isolatie gaat vooraf aan het uitvoering van energiebesparende isolatiewerkzaamheden.

 • Een gebouw is slecht geïsoleerd indien, in de winter:
 • Muren en vloeren abnormaal koud zijn,
 • Sommige ruimtes moeilijker te verwarmen zijn dan andere,
 • Tocht te voelen is,
 • De verwarmingskosten te hoog zijn,
 • Sporen van schimmel op de binnenmuren te vinden zijn.

In de zomer uit een slechte isolatie zich door:

 • Hoge airconditioningkosten,
 • Voortdurend te warme lucht binnen.

Om er zeker van te zijn, kunt u het beste een beroep doen op een professional die een warmte-diagnose van uw woning kan uitvoeren.

4) Wat is een warmtebrug?

Een warmtebrug is een structuurelement waar de warmteweerstand niet homogeen is door verschillende materialen of door structurele problemen in het gebouw. Warmteverlies kan in dit geval zwaar wegen op de energierekening. 

Warmtebruggen kunnen zich op verschillende plekken in een woning bevinden.

 • Samenkomst muren/vloeren
 • Samenkomst muren/dak
 • Raamkozijnen
 • Openingen in het dak ...

De meeste warmtebruggen zijn niet met het blote oog te zien. Het voorkomen van vochtplekken of condensvorming kunnen echter een indicatie vormen van de aanwezigheid van bepaalde warmtebruggen. Het wordt aanbevolen om een onderzoek te laten uitvoeren door een specialist.

5) Wat wordt onder warmteverlies verstaan?

Warmteverlies geeft het verlies aan van warmte van een omgeving in verhouding tot een andere omgeving. Volgens ADEME zijn de voornaamste bronnen van warmteverlies:

 • Daken en zolders (25 tot 30%)
 • Muren (20 tot 25%)
 • Ramen en ruiten (10 tot 15%)
 • Vloeren op de begane grond 7 tot 10%)

6) Wat is warmtegeleiding?

Warmtegeleiding geeft het vermogen van een materiaal aan om warmte door te laten of daarentegen te isoleren. Het wordt genoteerd in λ (lambda) en uitgedrukt in W/m.K (Watt per meter Kelvin).

Weetje: hoe hoger het geleidingsvermogen (hoge λ), hoe beter het materiaal warmte doorlaat. Hoe lager het geleidingsvermogen (lage λ), hoe beter het materiaal isoleert.

7) Wat is warmteweerstand?

Samen met het geleidingsvermogen is de warmteweerstand een van de indicatoren voor de prestatie van een isolatiemiddel.

De warmteweerstand wordt gewoonlijk aangegeven met de letter R en uitgedrukt in m².K/W (Kelvin per Watt). Het geeft het vermogen van een warmte-isolatiemiddel aan om temperatuurverschillen te weerstaan: hoe hoger de warmteweerstand (R), hoe doeltreffende het isolatiemiddel. Deze warmteweerstand is proportioneel aan de dikte van het product.

Dat is het geval van SempaTap® 10 mm met een R=0,0212, dit is dan ook een dun isolatiemiddel of een isolatiemiddel met een kleine dikte en een hoge prestatie. Bij gelijke dikte vertonen Sempatap en steenwol gelijkwaardige prestaties.

8) Welk Sempatap-product garandeert een goede warmte-isolatie?

De producten uit het SempaTap®-assortiment zijn dunne oplossingen met een zwakke warmtegeleiding, kenmerkend voor perfect isolerende materialen.

Daarom worden de producten uit het SempaTap®-assortiment aanbevolen voor de isolatie van muren en plafonds. Ze maken het mogelijk het warmteverlies aanzienlijk te verminderen in de winter en te profiteren van een aangename, beheerste temperatuur in de zomer.

Klik hier om de producten uit het SempaTap®-assortiment te ontdekken

Vragen/antwoorden over het plaatsen van Sempatap producten

 • Voorbereiding
 • Plaatsing
 • Verlijmen

De aanbevelingen van sempatap voor een geslaagde voorbereiding

Let op: voorafgaand aan de plaatsing moet u controleren dat uw muren of plafonds schoon en droog zijn. Dit is een absolute voorwaarde voor een geslaagde plaatsing van uw Sempatap-isolatiemiddelen.

1) Muren met gipsplaten

Op wanden van gipsplaten hoeft u slecht een primer aan te brengen.

2) Muren met behang

Voor muren met behang moet u vooraf het behang verwijderen en de muur behandelen met primer

3) Muren met scheuren

Muren met scheuren of spleten moeten eerst hersteld worden: de spleten openen en afdichten met een deklaag. Het wordt geadviseerd om de ondergrond te behandelen met ons specifieke product voor renovatie SempaTap® RENOV. Hoe breder en dieper de spleten, zelfs afgedicht, hoe belangrijker het is om een hoger gewicht SempaTap® RENOV te kiezen.

4) Geverfde muren

De plaatsing moet plaatsvinden op een gezonde, droge en schone ondergrond.

Geverfde muren moeten gereinigd en gespoeld worden om vuil, vet of schimmel te verwijderen.

Op alkydverf kan de lijm SempaFix T20 (Sempatap KLEBER) gebruikt worden, verdund in 20% water. Breng de verdunde lijm SempaFix T20 met een roller aan en laat 24 uur drogen voor plaatsing van de bekleding.

De aanbevelingen van sempatap voor een geslaagde plaatsing

1) Hoe worden de Sempatap-producten gesneden?

Benodigd materiaal: een cutter met ene nieuw mesje

Let op de hoek van het cuttermesje: een kleine snijhoek voorzien van ongeveer 10°. Voor een perfect resultaat gebruikt u een spatel of metalen liniaal om de cutter langs een muur of in de hoeken te geleiden.

2) Hoe worden de verschillende banen geplaatst?

Techniek 1: Open las
Bij de techniek ‘open las’ worden de banen rand aan rand geplaatst.

Techniek 2: Dubbele snede

 • Stap 1: Plaats de baan zo dat hij ongeveer 4 cm over de voorgaande heen ligt.
 • Stap 2: Snijd beide banen op 2 cm van de rand (dat wil zeggen, midden op de overlapping) met een cutter en langs een liniaal.
 • Stap 3: Verwijder de afgesneden banen en druk de zijkanten van de banen aan, die onberispelijk aan elkaar liggen.

Bij een foutieve plaatsing en met welke techniek dan ook, verwijdert u de baan en plaatst hem onmiddellijk opnieuw.

3) Hoe kunnen luchtbellen voorkomen worden?

Tijdens de plaatsing moet u erop letten dat u de baan goed aanstrijkt om het opsluiten van luchtbellen te voorkomen. Druk de bekleding aan met een plastic spatel, in verticale richting, vanuit het midden naar de randen (maroufleren).

4) Hoe lang duurt het drogen?

Voor de afwerking met verf of behang moet een droogtijd van de Sempatap-bekleding respecteren van:

 • 48 uur op en absorberende ondergrond (bijv. gipsplaat)
 • 4 tot 5 dagen op een niet absorberende ondergrond

De aanbevelingen van Sempatap voor geslaagd verlijmen

1) Welke kant moet gelijmd worden?

Onafhankelijk van het Sempatap-product moet altijd de schuimkant op de te behandelen ondergrond gelijmd worden.

2) Welke lijm moet gebruikt worden?

De lijmkeuze is essentieel voor een geslaagde plaatsing van een isolerende bekleding op een muur, vloer of plafond.

Raadpleeg de plaatsingshandleiding van het product voor de te gebruiken lijm.

Indien u vragen hebt, kunt u het Sempatap-team om advies vragen door hier te klikken.

3) Welke spatel moet gebruikt worden voor het verlijmen van de assortimenten SempaTap®, SempaPhon® en SempaFloor®?

Kies voor bekleding uit de assortimenten SempaTap®, SempaPhon® en SempaFloor® een spatel A2.
Gekartelde spatel A2: verbruik 400 tot 500 g/m².

Handig om te weten:

 • Gekartelde spatel A3: u gebruikt een hoeveelheid lijm tussen 600 en 700 g/m².
 • Gekartelde spatel A4: verbruik 800 tot 900 g/m².
 • Gekartelde spatel A5: verbruik 300 g/m².

4) Hoe verzekert u zich van een goede hechting van de lijm op de ondergrond?

Voor een goede hechting van de lijm gaat u als volgt te werk:

 • de ondergrond goed voorbereiden: stof en alle sporen van vet en vuil verwijderen, gladde oppervlakken ruw maken,
 • een gelijkmatige laag lijm aanbrengen (de spatel garandeert de juiste hoeveelheid lijm per m2)
 • stevige, gelijkmatige druk uitoefenen op de ondergrond met behulp van de marouflagetechniek.

5) Hoe lang duurt het indrogen?

Het indrogen geeft de tijd aan die verstrijkt terwijl het water in de lijm verdampt, voorafgaand aan de definitieve plaatsing.

Voor Sempatap-producten bedraagt de indroogtijd 5 à 10 minuten bij ene temperatuur van 20 °C.

Om de indroogtijd op uw bouwplaats te kennen, voert u de volgende test uit: raak de net aangebrachte lijm aan. Als deze licht draden begint te trekken tussen de ondergrond en uw vinger, is de indroogtijd optimaal.

6) Wat moet u doen met lijmsporen?

Als de lijm nog vers is, moet u onmiddellijk handelen voordat deze droogt. Hiertoe:

 • Neemt u een schone doek
 • Doopt u deze in lauw water
 • Wrijft u zachtjes tot de vlek verdwenen is

7) Hoe moet het gereedschap schoongemaakt worden?

Reinig uw gereedschap met schoon water voordat de lijm droogt.